בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עבודה מועדפת - preferred work

עבודה שלמדינה יש עניין לעודד מעבר חיילים משוחררים אליה, ולכן משולם מענק (במסגרת ביטוח אבטלה) לחייל משוחרר העובד בה ומתמיד בכך שישה חודשים לפחות (גם אם אינם רצופים) במהלך שנתיים מיום שחרורו משירות חובה.

רשימת העבודות הנכללות בקטגוריה זו מופיעה בלוח ח' של חוק הביטוח הלאומי:

(א) עבודה בלתי מקצועית בתחנות דלק (רק למי שהשתחרר משירות חובה לפני 1.12.02);

(ב) בבנין: כל עבודה באתר בניה, למעט עבודה פקידותית;

(ג) בבתי מלון:

  1. מלצרות;
  2. טבחות;
  3. חדרנות;
  4. עבודה בלתי מקצועית, לרבות שטיפת כלים ועבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית;

(ד) באתרי גידולים חקלאיים ובתי אריזה: עבודה בלתי מקצועית, לרבות עבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית.

(ה) בתקופה ספטמבר 2002 עד אוגוסט 2003 נכללת ברשימה זו גם אבטחה של מוסדות חינוך.

(ו) במפעלי תעשיה ובבתי מלאכה (המענק בקטגוריה זו הוא בגובה 80% מהמענק הרגיל):

  1. עבודות מתכת: מסגרות וריתוך, חרטות וכרסום, חשמלאות, מכונאות, מכשירנות, משחיזנות;
  2. הלבשה: חייטות ותפירה, גזרנות, תפירת עור;
  3. עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבניה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות הפעלת מכונות ועבודת ניקיון, ולמעט עבודה פקידותית.