בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

סרבן עבודה - job refuser

מובטל הדוחה עבודה מתאימה לו המוצעת לו על-ידי לשכת העבודה, משום שהעבודה אינה תואמת את רצונותיו או משום שכל עניינו הוא בקבלת דמי אבטלה ולא במציאת עבודה. בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, סרבן עבודה אינו זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הסירוב, בכל פעם שסירב. בחודש נובמבר 2001 הגיע מספר סרבני העבודה ל-4,400 מובטלים.