בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

סקר שכר - wage survey

השוואה של סולם השכר במפעל לרמות השכר המקבילות בענף שבו פועל המפעל או למשק כולו, לשם הבטחת חוסר עיוותים בגובה השכר יחסית לסביבה שבה פועל המפעל.

התאמת השכר לתוצאות הסקר היא בהתאם למדיניות השכר של המעסיק ביחס לתחרותיות שלו בשוק העבודה. סקר שכר חשוב במיוחד למפעל המעונין לקלוט עובדים חדשים רבים ולמפעל הפועל בענף שבו יש ביקוש גבוה לעובדים.