בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

סקר שביעות רצון עובדים - employee attitude survey, work satisfaction survey

סקר שעורך המעסיק בקרב עובדיו לשם בירור שביעות רצונם בעבודה ועמדותיהם ביחס למקום העבודה ולאקלים הארגוני השורר בו. הסקר נעשה, בדרך כלל, באופן אנונימי, באמצעות גוף המתמחה בכך.

הסקר נועד לגלות נושאים הדורשים שיפור, ברמה הכלל מפעלית וברמה המחלקתית.