בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

סיכול חוזה עבודה -

מצב שבו יחסי עובד מעביד מסתיימים לא ביוזמת אחד הצדדים, אלא עקב נסיבות שלא נחזו מראש ואינן מאפשרות את המשך קיומו של החוזה. דוגמאות:

  • עובד שנדון לתקופת מאסר ארוכה.
  • שריפת מקום העבודה.