בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

סיוע במציאת מקום עבודה חלופי - outplacement assistance

כדרך לריכוך הפגיעה בעובד הנגרמת עקב פיטוריו, ובפרט בעת פיטורי צמצום נרחבים, נוהגים מעסיקים לסייע לעובדים המפוטרים במציאת מקום עבודה חדש. סיוע זה עשוי לכלול יעוץ והדרכה למציאת מקום עבודה חדש, סיוע במימון הסבה מקצועית וארגון יריד תעסוקה שבו יוכלו מעסיקים פוטנציאליים לראיין את העובדים המפוטרים.

במסגרת צה"ל מתקיימת פעילות ענפה של סיוע במציאת מקום עבודה חלופי, למען משרתי הקבע הפורשים מצה"ל.