בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נקודת קצבה - pension point

הגדרתה של נקודת קצבה מופיעה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה, והיא הבסיס לחישובה של קצבת הילדים. בחודש ינואר 2015 היה ערכה של נקודת קצבה 140 ש"ח.