בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נקודת זיכוי - credit point

נקודות הזיכוי הן כלי עיקרי למתן זיכוי ממס הכנסה. הגדרתה של נקודת זיכוי מופיעה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה, שבו נקוב ערכה השנתי של נקודת הזיכוי. לשם חישוב המס החודשי על השכר מתפרסם ערכה החודשי של נקודת זיכוי, ובשנת 2016 ערכה של נקודת זיכוי הוא 216 ש"ח לחודש.

מספר נקודות הזיכוי להן זכאי כל אדם נקבע לפי מאפיינים אישיים אחדים. תושב ישראל מקבל 2.25 נקודות זיכוי. למצב המשפחתי השפעה רבה על נקודות זיכוי נוספות, וכן ניתנות נקודות נוספות לחייל משוחרר, לעולה חדש ובעד ילד נטול יכולת.

מספר נקודות הזיכוי שלהן זכאי העובד קובע את סף-המס לעובד זה.