בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נציבות שירות המדינה - Civil Service Commission

יחידה ממשלתית שבראשה עומד נציב שירות המדינה והיא עוסקת בניהול העסקתם של עובדי המדינה. בין תפקידי הנציבות:

פרסום מרכזי של נציבות שירות המדינה הוא התקשי"ר - תקנון שירות המדינה.

לאתר נציבות שירות המדינה.