בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה -

יחידה ממשלתית הפועלת במסגרת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לשם קידום שוויון הזדמנויות בעבודה. היחידה הוקמה בשנת 2005, מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

לאתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.