בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נכות - disability

נכות מעניקה לנכה זכויות אחדות, בהתאם לדרגת הנכות, לסיבת הנכות ולסוג הביטוח הפנסיוני:

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע עיסוקים מסויימים שבהם ניתנת עדיפות להעסקתם של נכי מלחמה, ומחייב נותן עבודה להעסיק במפעלו נכה מלחמה אחד על כל עשרים עובדים.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות דורש מהמעביד לפעול לקידום הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו.

לאתר של ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל.