בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ניכוי רשות - voluntary deduction

ניכוי (מהשכר) שהמעביד מבצע על-פי בקשתו של העובד. בקטגוריה זו אלה נכללים ביטוחי רשות שונים, החזר הלוואה, תשלום לספקים תמורת סחורה או שירות שקיבל העובד ועוד.