בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ניכוי במקור - deduction at source, withholding at source

חובה, במסגרת פקודת מס הכנסה, החלה על משלם, לניכוי של מס הכנסה מהתשלום שהוא משלם. במסגרת זו נכללת חובת הניכוי במקור ממשכורת.

גביית המס יחד עם היווצרות ההכנסה מקלה על גובי המס ותורמת לגביית מס אמת. ניכוי במקור הוא שלב ראשון בתהליך גביית המס, תהליך שבהמשכו הגשת דין וחשבון שנתי לפקיד השומה וביצוע חישוב מס על ההכנסה השנתית הכוללת. למרבית השכירים שלב הניכוי במקור הוא השלב סופי בתהליך גביית המס, ולכן יש חשיבות גדולה לחישובו המדויק.

לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993.