בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ניוד - relocation

1. העברת העובד ומשפחתו למקום מגורים חדש, עקב ריחוקו של מקום העבודה ממקום המגורים הנוכחי של העובד. הצורך בניוד נוצר בנסיבות שונות:

  • גיוס עובד חדש המתגורר במרחק רב ממקום העבודה,
  • הצבת עובד קיים בסניף מרוחק (ובפרט שלוחה בחו"ל),
  • העברת המפעל כולו למקום חדש, מרוחק ממקומו הנוכחי. 


ניוד העובד כולל מימון הוצאות המעבר (טיסה, הובלה וכדומה) וכן סיוע בהתאקלמות במקום החדש: ייעוץ במציאת מגורים ובתי ספר וכו'. לעובד המוצב בחו"ל יש לדאוג גם לביטוח רפואי.

ראה גם עובד המועסק בחו"ל.
לאתר ORI - חברת ייעוץ העוסקת בהצבת עובדים בחו"ל.

2. העברת העובד מיחידה ליחידה במפעל, או מהחברה שבה הוא מועסק לחברת בת, בהתאם לצרכי המעסיק.