בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ניהול יחסי עובד - Employee Relationship Management - ERM

מערכת מידע לניהול הקשר בין העובד לבין סביבתו, כחלק ממערכת המידע הכוללת לניהול משאבי אנוש. במסגרת ניהול יחסי עובד נכללות פעילויות אחדות:

  • E2E - Employee to Employee: ניהול הקשרים בין העובד ובין יתר העובדים בארגון.
  • E2M - Employee to Manager: ניהול הקשרים בין העובד ובין מנהליו.
  • E2B - Employee to Business: ניהול הקשרים בין העובד ובין הארגון שבמסגרתו הוא עובד.
  • E2X - Employee to eXternal: ניהול הקשרים בין העובד ובין גורמים חיצוניים אתם הוא קשור במסגרת עבודתו.