בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נאמנות עובדים - employees' loyalty

מדד המשקף את מידת היציבות של העובדים במקום עבודתם ואת מידת הזדהותם עם מטרות המעסיק. יחד עם מדדי נאמנות לקוחות ונאמנות ספקים הוא מספק אינדיקציה על חוסנה של החברה.

נאמנות עובדים גבוהה מתבטאת בחיסכון בעלויות גיוס, קליטה והדרכה, ובפריון עבודה גבוה של עובדים מנוסים. נאמנות העובדים היא מרכיב חשוב באקלים הארגוני, והמעביד יכול להגבירה באמצעות פעולות לשימור עובדים.