בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מתח דרגות - rank range

טווח הדרגות, מהדרגה הנמוכה ביותר ועד לגבוהה ביותר, המתאים למשרה מסוימת. מתח הדרגות קובע את אפשרויות הקידום של העובד במסגרת תפקידו הנוכחי, בהתאם לוותק של העובד בתפקיד ולרמה שבה הוא מבצע תפקיד זה. מתח דרגות רחב המוגדר לתפקיד פירושו גמישות רבה בקביעת השכר, בהתאם למאפייניו האישיים של העובד המאייש תפקיד זה.