בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משרת אמון -

משרה בשירות המדינה המצריכה אמון מיוחד בעובד המאייש אותה, ולכן זכותו של ראש ממשלה, שר, סגן שר ומנכ"ל למנות בלשכתו עובד למשרה זו על-פי שיקול דעתו, ללא חובת מכרז.