בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משרה - position

עבודה שמבחינת המשימות הנכללות בה מוקצית לעובד אחד. כלל המשרות במקום עבודה מרכיב את התקן של מקום עבודה זה. בדרך כלל מאוישת משרה על ידי עובד אחד, אולם לעתים מאוישת משרה אחת על-ידי שני עובדים המועסקים במשרה חלקית, במסגרת שיתוף במשרה.