בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משרה מלאה - full-time employment

עבודה בהיקף שעות שבועי שנקבע במקום העבודה לכל העובדים או לעיסוק מסוים. בהסכמי עבודה שונים זכאית אם עובדת למספר שעות מופחת למשרה מלאה.