בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משרד העבודה והרווחה - Ministry of Labor and Social Affairs

משרד זה, שהתקיים בממשלות קודמות, פוצל בתחילת שנת 2003, עם הקמתה של הממשלה הנוכחית, לשני משרדים: