בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משמרות מחאה - picketing

פעילות של העובדים, במסגרת סכסוך עבודה קיבוצי, שבה מפגינים העובדים בכניסה למפעל, ומציגים לציבור את טענותיהם כלפי המעביד.