בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משכורת - salary

כלל התגמולים החומריים (בכסף ובשווה כסף) הניתנים לעובד בתמורה לעבודתו.

יש המצמצמים מונח זה רק לתמורה הניתנת לעובדים חודשיים או עובדי צווארון לבן, ומשתמשים במונח שכר לציון התמורה הניתנת לעובדים יומיים.