בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משכורת שנייה - second salary

"הסיבה העיקרית שמעבידים מסוימים משלמים לנשים שכר נמוך יותר מאשר לגברים המועסקים באותה משרה היא שנשים מרוויחות משכורת שנייה. הן יוצאות לעבודה מתוך איזו גחמה פרטית הגורמת להן שירצו להתפרנס, ומאחר שטבעי יותר שתהיינה תלויות בבעל, יש להניח שמשכורתן ממילא לא נועדה אלא לממן אחזקת עוזרת בית ומטפלת, שימלאו את הפונקציות שהאישה היתה אמורה למלא אלמלא התעקשה לצאת לעבודה." (תהיי גבר - הלקסיקון הפמיניסטי העברי הראשון, מאת עמליה הדר ודפנה לוי-ינוביץ).