בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

משכורת י"ג - thirteen month payment

תשלום שגובהו כגובה משכורת חודשית בסיסית, הניתן פעם בשנה בנוסף לשתים-עשרה המשכורות החודשיות הרגילות. בישראל נהוג לתת תשלום זה, במקומות עבודה שבהם הוא ניתן, בסמוך לראש השנה או לפסח, ולכן הוא קרוי לעתים מענק חג. יש המפצלים תשלום זה לשני חלקים, שכל אחד מהם ניתן בסמוך לחג המתאים, והמהדרים נותנים שני תשלומים שגובה כל אחד מהם כגובה משכורת חודשית, והקרויים לפיכך משכורת י"ג ומשכורת י"ד.

את משכורת י"ג יש המשלמים ביחד עם המשכורת הרגילה של החודש המתאים, ויש המשלמים אותה במועד נפרד ובתלוש משכורת נפרד, להדגשת ייחודה. חישוב מס הכנסה ודמי ביטוח-לאומי על תשלום זה נעשה לפי כללי משכורת בלתי-קבועה.