בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משוואת התימרוץ - incentive equation

במסגרת שכר עידוד, הנוסחה הקושרת את ביצועי היחידה הארגונית (העובד, המחלקה, המפעל וכדומה) לשכר העידוד המשולם. שכר העידוד המחושב על-פי משוואה זו הוא פונקציה של מדדי הביצוע, התקן (או הנורמה) שנקבע לכל מדד, וביצועי היחידה הארגונית הנמדדת.