בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מרכז הערכה - assessment center

טכניקה למיון מועמדים לעבודה, שבמסגרתה נבחנת התנהגותם של מועמדים אחדים במצבים המדמים את סביבת העבודה אליה מיועדים מועמדים אלה. במרכז ההערכה נחשף אופן תפקודו של המועמד במצבי לחץ, ונבחנת דרך פעולתו בקרב קבוצת עובדים (הנבדקים האחרים).