בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מקדמה - advance, imprest

תשלום על-חשבון השכר שיגיע לעובד, לפני המועד הקבוע לתשלום השכר. מתן המקדמה לעובד מותנה בעמידתו בקריטריונים המשתנים ממעביד למעביד. המקדמה משולמת לעובד בהמחאה או באמצעות העברה לזכות חשבון הבנק שלו, והיא מנוכית ממשכורתו הקרובה של העובד. במפעלים מסוימים, בעיקר כאלה שמשלמים את המשכורת לקראת תום המועד החוקי לתשלום המשכורת ללא הלנת שכר, כלומר לקראת התשעה בחודש, נהוג לתת מקדמה שיטתית לכל העובדים במועד מוקדם יותר. רשות המסים תובעת את חלקה, ומחייבת את המעביד לשלם גם מקדמה למס הכנסה, באופן יחסי למקדמות ששולמו לעובדים.