בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מצנח מוזהב - golden parachute

כינוי לתנאי פרישה משופרים במיוחד המובטחים למנהלים ובכירים. תנאי פרישה אלה נובעים מסיבות שונות:

  • הם מהווים פיצוי לחוסר הביטחון התעסוקתי בתפקיד הניהולי, משום שעל המנהל לתת את הדין במקרה של כשלון עסקי;
  • הם נועדו להגן על החברה ומנהליה מפני השתלטות, בעשותם את פיטורי המנהלים, הצפויה במקרה זה, למשימה יקרה ביותר.