בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מצב משפחתי - marital status

למצב המשפחתי של העובד השפעה על שכרו בתחומים רבים:

לדיון מפורט בנושא ידוע בציבור, חי בנפרד - מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרן פנסיה.