בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מפרעה - payment in arrears, payment on account

תשלום חלקי על חשבון חוב, במועד שבו יש לפרוע חוב זה או לאחר מכן. מעביד המצוי בקשיים כספיים חמורים מסתפק לעתים בתשלום מפרעה במועד תשלום השכר, והעובדים ממתינים ליתרת משכורתם עד למועד שבו מצליח המעביד לגייס את הכסף הדרוש.