בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מפעל פתוח - open shop

מפעל שבו לא נהוגים הסדרי ביטחון ארגוניים, כלומר החברות בארגון עובדים אינה מהווה תנאי לעבודה במפעל כזה. ברבות ממדינות ארצות-הברית מכתיבה החקיקה למפעלים לפעול כמפעל פתוח ולא כמפעל מאורגן או מפעל נציגות. המעסיקים הבלתי מאורגנים בישראל הם בסטטוס של מפעל פתוח.