בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מפעל סגור - closed shop

מפעל, שבהתאם להסכם קיבוצי בינו ובין ארגון העובדים, רשאי לקבל לעבודה רק עובדים החברים באותו ארגון. עובד שלא התקבל לארגון העובדים, משום שאינו עומד בתנאי הקבלה לארגון זה, אינו רשאי לעבוד במפעל סגור. זהו הנוקשה שבהסדרי הביטחון הארגוניים.

סעיף 27 לחוק הסכמים קיבוציים אוסר מתן צו הרחבה להוראה בהסכם קיבוצי שבה נקבע מקום עבודה כמפעל סגור.

בארצות הברית אוסר החוק קיומו של מפעל סגור, וכך גם בבריטניה, מולדתו של רעיון זה. החקיקה בישראל אינה אוסרת במפורש קיום מפעל סגור, אך בית הדין הארצי לעבודה ביטל את תוקפו של סעיף בהסכם קיבוצי שיצר מפעל סגור (דב"ע נב/12-4, ההסתדרות הכללית נ' צים בע"מ).