בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מפעל נציגות - agency shop

מפעל שכל העובדים בו חייבים בתשלום דמי טיפול מקצועי לארגון העובדים היציג, גם אם אינם חברים בו. בין הסדרי הביטחון הארגוניים מהווה הסדר זה פשרה בין מפעל מאורגן למפעל פתוח. בהסכמים קיבוציים רבים נכלל סעיף המחייב את העובדים שאינם חברים בארגון עובדים כלשהו לשלם דמי טיפול מקצועי-ארגוני להסתדרות הכללית. מצב זה הוא למעשה מצב של מפעל נציגות.