בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מפעל מאורגן - union shop

מפעל, שבהתאם להסכם קיבוצי בינו ובין ארגון העובדים, כל עובד המתקבל לעבודה בו חייב להצטרף לארגון העובדים תוך פרק זמן נקוב (הזמן המקובל בארצות-הברית: שלושים יום), אחרת חובה על המעסיק לפטרו.

מפעלי חברת העובדים הם מפעלים מאורגנים (אך במקרה מיוחד זה ארגון העובדים הוא גם המעסיק). בבריטניה ובאחדות ממדינות ארצות-הברית נאסר בחקיקה קיומו של הסדר זה. החקיקה בישראל אינה עוסקת בהסדר זה, אך בית הדין הארצי לעבודה קבע בעניין זה (דב"ע נב/12-4, ההסתדרות הכללית נ' צים בע"מ):

ארגון עובדים המגביל את חופש העיסוק של חלק מהעובדים בהסכם קיבוצי החל עליהם, תוך העדפה בלתי עניינית של אחרים, פוגע בחובת הנאמנות שהוא חב לעובדים שאת תנאי עבודתם הוא קובע יחד עם המעביד. במקרה זה לא יירתע בית-הדין מלהתערב בפעולותיו של הארגון ולבטלן.