בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מערכת תגמול - remuneration system, reward system

מכלול הדרכים המשמשות את המעסיק לתת לעובדיו תמורה בעד עבודתם. השכר הישיר הוא הדרך העיקרית לכך, ונוספות עליה הטבות בשווה כסף, זכויות סוציאליות והטבות לא כספיות: מסלולי קידום, הדרכה ועוד.