בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מערכת שכר - pay system

רכיבי השכר, הכללים המגדירים אותם ואת דרך חישובם, והנהלים לאיסוף הנתונים הנחוצים לקביעת הזכאות לרכיבי השכר. תפוקתה של מערכת השכר היא רכיבי השכר המשולמים לכל עובד ועובד. שינוי בתפוקה זו מושג באמצעות שינוי בנהלים, שינוי בכללי החישוב או שינוי ברכיבי השכר.

מערכת השכר של חילן