בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

מענק סוף-שנה - year-end bonus

מענק שמשלם המעסיק סמוך לסוף שנת הכספים, וגובהו נקבע על-פי התוצאות העסקיות באותה שנה ותרומתו של כל עובד להשגת תוצאות אלה.