בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מענק חג - holiday bonus

תוספת לשכר המשולמת בסמוך לראש השנה או לפסח. כאשר גובה התוספת נקבע על-פי השכר הרגיל (למשל תוספת בגובה מחצית השכר הרגיל) היא ידועה בשם משכורת י"ג.