בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מעורבות עובדים - employee involvement - EI

תוכניות להגברת מעורבותם של העובדים בנעשה במקום עבודתם: שיתופם במידע, היוועצות בהם ועוד. מעורבות העובדים תורמת למחויבות הארגונית שלהם.