בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מס יעודי - earmarked tax

מס שהמטרה לה ישמש נקבעה מראש. דמי ביטוח בריאות הם מס יעודי: כספי המס מועברים לקופות החולים. יתרונו וחסרונו של מס יעודי נובעים מהגדרתו: מס זה אינו מותיר מקום לשיקול דעת - כל ההכנסות מהמס משמשות למטרה שנקבעה, גם אם סדרי העדיפויות הלאומיים השתנו.