בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מס יסף - surtax

מס המחושב על בסיס מס קיים, כתוספת למס זה, למשל מס יסף בשיעור 10% על מס ההכנסה שמשלם העובד. מס יסף משמש להעלאת מסים זמנית, לשם איזון התקציב במצב חריג של המשק.