בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מסלול קידום - career ladder, career path

במסלול הקידום של עובד שתי רמות:

  • העלאה בדרגה במסגרת התפקיד הנוכחי של העובד, בהתאם למתח הדרגות של תפקיד זה, ובהתאם לוותק של העובד בדרגתו הנוכחית ולרמה שבה הוא מבצע את תפקידו.
  • קידום לתפקידים בכירים יותר, בהתאם להכשרה המקצועית ולניסיון שהוא צובר במהלך השנים. קידום זה מעביר את העובד למתח דרגות חדש.