בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ממלא מקום - substitute

עובד המאייש משרה באופן זמני. איוש משרה באופן זה נובע משתי סיבות עיקריות:

  • המשרה מאוישת בקביעות על-ידי עובד אחר, שנעדר ממנה באפן זמני, למשל עקב יציאתו לחופשה ללא תשלום או לחופשת לידה.
  • לעובד חסרים כישורים המהווים תנאי לאיוש המשרה, ולכן הוא מאייש אותה כממלא מקום עד למציאת עובד בעל כישורים נאותים.

ממלא המקום הוא עובד קבוע, העוסק במילוי המקום בנוסף למשרתו הקבועה או במקומה, עובד זמני, שעם תום תקופת מילוי המקום תסתיים העסקתו, או עובד קבלן.