בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מלכודת העוני - poverty trap

חוסר יכולתו של העני להיחלץ מעוניו באמצעות הצטרפות לכוח העבודה, משום שצעד זה גורם לאובדן הטבות התלויות במבחן הכנסה, כך שההכנסה הפנויה של העני פוחתת עקב יציאתו לעבודה. מלכודת העוני מקשה מאוד על חזרתם למעגל העבודה של מקבלי הבטחת הכנסה. "תוכנית ויסקונסין" היא ניסיון להתמודד עם בעיה זו.