בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מכתב המלצה - credentials letter

מכתב שמקבל העובד ממעבידו עם סיום העבודה, ובו תאור התפקידים שמילא העובד במהלך עבודתו והאופן שבו מילא אותם. מכתב זה משמש את העובד בבואו לראיון עבודה אצל מעביד חדש. לאישוש המידע המופיע במכתב ההמלצה מקובל לקיים שיחת טלפון עם הממליץ.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מחייב את המעביד לתת לעובד, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר מועד תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד.