בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מיתון - recession

תקופה שבה יש האטה משמעותית בפעילות הכלכלית, וכתוצאה מכך ירידה בהכנסות וגידול באבטלה. מיתון חריף מכונה שפל כלכלי (economic depression). הגדרה פחות פורמלית נתן נשיא ארצות-הברית, הארי טרומן: אם שכנך מאבד את מקום עבודתו - זה מיתון, אם אתה מאבד את מקום עבודתך - זה שפל כלכלי.