בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מיתוג המעסיק - employer branding

יצירת זהות ברורה, מותג, של המעסיק אל מול העובדים והמועמדים לעבודה, כדרך לשימור עובדים ולגיוס עובדים, בפרט כאשר בשוק העבודה הביקוש לעובדים עולה על ההיצע. בשוק תחרותי כזה על המעסיק לשווק את עצמו כשם שהוא משווק את מוצריו.

פעילות המיתוג באה לידי ביטוי במודעות "דרושים", שאינן מסתפקות רק בהצגת המשרות הפנויות אלא עוסקות במידה רבה גם בהדגשת ייחודו של המעסיק. בפניה אל העובדים משתקפת פעילות זו בגיבושו ובהדגשת ייחודו של האקלים הארגוני, באמצעות פרסומות המיועדות לעובדי החברה, בתכתובת פנימית, באתר האינטראנט של המעסיק וכו'.