בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מיקור חוץ - outsourcing

העברה של פעילות תפעולית מסוימת של חברה או ארגון לספק חיצוני. להבדיל מקבלנות משנה, שבה מדובר על התקשרות למשימה מסוימת, מוגבלת בזמן, במיקור חוץ מדובר על התקשרות ארוכת טווח. להבדיל מעובדיו של קבלן כוח אדם הסרים למרותם של המנהלים במפעל ששכר את שירותיהם, ספק של שירותי מיקור חוץ הוא המנהל את עובדיו (במסגרת הקווים המנחים שנקבעו בהסכם ההתקשרות). בהתאם לכך, התמורה לקבלן כוח-אדם ניתנת לפי מספר השעות שעובדיו פעלו בשירותו של מעסיקם בפועל, והתמורה לקבלן משנה ולספק שירותי מיקור חוץ ניתנת לפי המחיר המוסכם בעד השירות או המוצר שהם מספקים.

מניעים עיקריים למעבר למיקור חוץ:

  • רצון המפעל להתמקד בתחומי הליבה שלו, כלומר תחומי פעילותו העיקריים, ללא צורך להשקיע משאבים בתחומים שבהם אין לו יתרון וידע.
  • עלות נמוכה יותר ואיכות גבוהה יותר של שירותים המתקבלים במיקור חוץ, בזכות מומחיות ויתרון הגודל של ספק שירותים אלה.
  • קיצור לוח הזמנים להוצאת מוצר חדש לשוק, באמצעות ניצול מיומנויות ופסי ייצור קיימים של ספקי מיקור חוץ.

פעילויות שבהן מיקור חוץ הולך ונעשה מקובל: תפעול מסעדה במקום העבודה, תחזוקת צי רכב, מחשוב. אלה הן פעילויות שוליות בתפקוד הכולל של המפעל. שימוש נרחב יותר במיקור חוץ ובקבלני משנה מעביר לתחומים אלה גם פעילויות מרכזיות יותר, עד כדי יצירת "מפעל וירטואלי", שבו מתקיימת רק פעילות ברמה האסטרטגית, וכל שאר הפעילות, כולל ייצור, שיווק ושירות, מפוזרת בין גורמים חיצוניים.

סוגיות שעל המפעל להתמודד אתן לקראת המעבר למיקור חוץ:

  • פגיעה בביטחון התעסוקתי של העובדים: המעבר למיקור חוץ כרוך בהעברתם של העובדים שביצעו פונקציה זו לעבודה בגוף העוסק במיקור חוץ, או בפיטוריהם. כתוצאה מכך עלול הצעד להיתקל בהתנגדות של ארגון העובדים.
  • פיקוח על פעילותו של ספק שירותי מיקור חוץ: העברת הפעילות למיקור חוץ נועדה לחסוך מאמצי ניהול של פעילות זו, אך פטור בלא כלום אי אפשר. יש ליצור מנגנון לפיקוח על איכות המוצר או השירות המסופקים. התנהגות לא תקינה של הספק עלולה לפגוע במוניטין של רוכש השירות, אף שמדובר בשני גופים נפרדים, בפרט כאשר פעילותו של ספק שירותי מיקור חוץ מתבצעת בחצרי המפעל המתקשר. מפעל בעל מוניטין הרוכש שירותים במיקור חוץ מספק המעסיק עובדים בתנאי עבודה המנוגדים לחוק יספוג ביקורת חריפה על התקשרותו עם ספק זה. לפרסום רב זכתה המחאה נגד יצרן נעלי הספורט Nike, שלצורך יצור הנעלים השתמש בשירותי מיקור חוץ במזרח הרחוק, שבהם שולם לעובדים שכר רעב.
  • הגדרת נוהלי שיתוף פעולה בין רוכש השירותים ובין הספק: הפעילות המועברת למיקור חוץ אינה מרכזית למפעל המבצע זאת, אך אינה מנותקת מהפעילות השוטפת. פעמים רבות נדרש שיתוף פעולה נרחב בין עובדי המפעל לעובדי הספק. יש לקבוע נהלים ברורים לשיתוף פעולה זה ולחלוקת האחריות בין שני הגורמים.

 

ראה, שירות ה-BPO של חילן