בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מילווה חובה - compulsory loan

איגרות חוב המונפקות על-ידי הממשלה, וחובה לקנותן על-פי חוק. תנאיהן של איגרות חוב אלה נחותים מאלה של איגרות חוב הנרכשות מרצון, ותכונה זו מעניקה למילווה אופי של מס, למרות שלכאורה חסר במילווה אחד ממאפייני מס: העדר תמורה למשלם.

שני מילוות החובה האחרונים שהוטלו בישראל הם מילווה מלחמה שהוטל בעקבות מלחמת יום הכיפורים ומילווה למימון מבצע שלום הגליל. מאז עלו מפעם לפעם, בעת מצוקה תקציבית, הצעות להטלת מילווה חובה, אך הצעות אלה נידחו. דוגמה: בעקבות מבצע "חומת מגן" והקיצוצים התקציביים שבאו בעקבותיו הציע ח"כ ליצמן, יו"ר ועדת הכספים, להטיל מילווה למימון מבצע זה.